Galerie Anselm Dreher / Volkhard Kempter
Volkhard Kempter, Column 8/3-28, 2001,
28 (3 bulp) fluorescent fixtures, 248 x230 x150 cm  
Galerie Anselm DreherKünstler / artistsaktuelle Ausstellung